Video/bild i toppyta på startsidan

På startsidans toppyta kan man välja om man vill ha bild eller video. Högerklicka på huset och välj "Egenskaper", sen "Metadata".

Metadata

På fliken "Den här sidan" kan man peka ut antingen en bild eller video. För bild, välj Länktyp: Bild och välj bilden från bildarkivet. Spara och publicera.

Länktyp bild

För video, välj Länktyp: Fil och välj video från Video-mappen i filarkivet. Spara och publicera.

Länktyp video