Flytta sida

För att flytta en sida, markera den i Navigatorn (till vänster) och drag droppa den till rätt ställe.

Det blir en liten blå pil framför sidan/mappen dit du ska flytta sidan.

En varningsruta kommer att fråga om du är säker att du vill flytta sidan.

flytta objekt

Det går också bra att flytta flera sidor genom att hålla nere CTRL och markera flera sidor.

flytta flera