Publicera

Du måste publicera webbsidor, artiklar, länkar och webbplatser för att de ska visas i visningsläget (för besökaren).

En sida kan ändras i redigeringsläget utan att ändringarna syns i visningsläget för besökarna. För att besökarna ska se ändringarna måste sidan publiceras. Det gör du genom att klicka på ikonen Publicera.

Då öppnas en publiceringsdialog. Beroende på vad som är inställt på sidan som ska publiceras visas ett antal val. Vill du enbart publicera sidan utan att fylla i något annat så klickar du på knappen Publicera längst ner till vänster.

Knappen "Publicera och visa" publicerar sidan och går till visningsläget av sidan. I publiceringsdialogen kan man även styra tidpunkt för publicering/avpublicering eller välja att få en påminnelse om att se över innehåll. Läs mer om detta här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.